சமையல் எண்ணை விலை நிலவரம்!

Cooking oil price list

     Name   Price
    Oil – Porna Rice Bran ( 1 ltr)  (Rs) 123.00
    Oil – Cardia Life (1 ltr) :  (Rs) 185.00
    Oil – Fortune sunlite (1 ltr) :  (Rs) 89.00
    Oil – Gingely Lamp (1 ltr) :  (Rs) 173.00
    Oil – Gold Winner Sunflower (1 ltr) :  (Rs) 82.00
    Oil – Idhayam Gingelly (1 ltr) :  (Rs) 310.00
    Oil – Nirmal Coconut (1 ltr) :  (Rs) 315.00
    Oil – Suffola Gold (1 ltr):  (Rs) 125.00
    Oil – Suffola Tasty (Green) (1 ltr) :  (Rs) 115.00
    Oil – Sundrop Heart (1 ltr) :  (Rs) 211.00
    Oil – Sundrop Sunflower (1 ltr) :  (Rs) 191.00
தற்போதைய செய்திகள் அறிய இங்கு சொடுக்கவும் (முகப்பு பக்கம்)

தொடர்புடையவை

Close
Close