இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்!

Today's gold and silver price situation

Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grm 1 grm 8 grm
25/Nov/2019 3786 30288 3625 29000
24/Nov/2019 3800 30400 3639 29112

Chennai Silver Rate

Date Silver 1 Grm Ready Silver(1Kg)
25/Nov/2019 47.90 47900
24/Nov/2019 48.10 48100
தற்போதைய செய்திகள் அறிய இங்கு சொடுக்கவும் (முகப்பு பக்கம்)

தொடர்புடையவை

Close
Close