இன்றைய மீன் மற்றும் முட்டை விலை நிலவரம்!

Today's fish and egg price

 

முட்டை விலை
பகுதிகள்
Price (Rs)
சென்னை முட்டை விலை 4.70/-
நாமக்கல் முட்டை விலை 4.35/-

 

மீன் விலை
வகைகள் விலை (Rs)
வஞ்சரம் 750
கொடுவா 750
கருப்பு வவ்வால் 700
ஷீலா 420
கிழங்கான் 520
நெத்திலி 420
காரபொடி 450
இறால் சிறியது
450
நண்டு 450
கனவாய் 400
அயிலை 380
சங்கரா 280
மத்தி 180
பெரிய இறால் 950
விரால் 725
வெள்ளை வவ்வால் 850
தற்போதைய செய்திகள் அறிய இங்கு சொடுக்கவும் (முகப்பு பக்கம்)

தொடர்புடையவை

Close
Close