இன்றைய அரிசி மற்றும் பருப்பு விலை நிலவரம்!

Today's rice and pulses are expensive

Name   Price (Rs)
    Chenna Black ( 1kg ) : கொண்டைகடலை சிறியது 160.00
    Chenna White Big ( 1kg ): கொண்டைகடலை  பெரியது  190.00
    Chenna White small (1 Kg) :கொண்டைகடலை வெள்ளை சிறியது  165.00
    Kadalai Paruppu – Dhal – Gram (1 Kg) : கடலை பருப்பு   70.00
    Pasi paruppu – Dhal – Moong(1 Kg) : பாசிபருப்பு 84.00
  Ulutham paruppu – Dhal – Orid (1 Kg) : உளுத்தம்பருப்பு  88.00
    Thuvaram paruppu – Dhal – Toor (1 Kg) : துவரம்பருப்பு 90.00
    Green Gram Dhal (1 Kg) : பச்சைபயிறு 97.00
    Rajma – Black (1 Kg) : ராஜ்மா கருப்பு    142.00
    Rajma – Pink(1 Kg) : ராஜ்மா சிகப்பு    120.00
    Rice – Basmathi (1 Kg) : பாஸ்மதி அரிசி    78-95.00
    Rice – Boiled (1 Kg) : புழுங்கல் அரிசி    57.00
    Rice – Double Horse Sortex LG (5 Kg) : சிறிய அரிசி    300.00
    Rice – Idly (1 Kg) : இட்லி அரிசி    48.00
  Rice – India Gate Basmathi (1 Kg) : பாஸ்மதி இந்தியா கேட்    175.00
    Rice – Karnataka Ponni (1 Kg) : கர்நாடகா பொன்னி    52.00
    Rice – Nirapara Silky (1 Kg) : நிரப்பாரா அரிசி    361.00
    Rice – Raw (1 Kg) : பச்சை அரிசி    59.00
    Roasted Gram (1 kg) : வறுத்தகடலை    134.00
தற்போதைய செய்திகள் அறிய இங்கு சொடுக்கவும் (முகப்பு பக்கம்)

தொடர்புடையவை

Close
Close